Kayıtları devam eden eğitimler:

 • (YENİ) Mikrobiyoloji Çobanlığı Eğitimi duyurusu, detayları ve başvurusu için tıklayınız.
 • (NEW) Microbiolgy Herding Art Training: Please click for details and to apply.
 • Bütüncül Yönetim eğitimleri duyurusu, detayları ve başvurusu için tıklayınız.

 

Tamamlanmış eğitimler:

 • Onarıcı Tarım'a Giriş Eğitimi duyurusu, detayları ve başvurusu için tıklayınız.
 • Gelir Getirici Küçük Ölçekli Bahçecilik Eğitimi duyurusu, detayları ve başvurusu için tıklayınız.

 

Bahçecilik eğitmenlerimizden ve uygulama arazisi ekibimizden İrfan Öner'in kendini tanıttığı ses kaydını da ayrıca paylaşmak isteriz.

[Güncelleme: 28 Ocak 2016]

1468809_751699571555754_1376847412163843628_n

 • Önkayıtlar 2 Aralık Cuma'ya kadar devam edecek.
 • Önkayıtta ödeme yapılmaz. Önkayıt yapanlar için eğitim ücreti üzerinden %5 indirim uygulanır ve Erken Nihai Kayıt döneminde önkayıt yapanlara öncelik sağlanır. Böylelikle önkayıt yapanlar eğitimlerin kontenjanları dolmadan nihai kayıt yapma olanağına kavuşmuş olur.
 • Anadolu Meraları bünyesinde 2017 için birden fazla eğitime önkayıt yapıp, nihai kayıt döneminde herhangi bir eğitime katılmaktan vazgeçenler için %5 indirim uygulanmaz.
 • Eğitimlerin yer, tarih ve ücret gibi detayları barındıran eğitim duyuruları Aralık 2016'da yapılacak.
BÜTÜNCÜL YÖNETİM EĞİTİMİ
ONARICI TARIMA GİRİŞ EĞİTİMİ
GELİR GETİRİCİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BAHÇECİLİK EĞİTİMİ (Uygulamalı)
MİKROBİYOLOJİ ÇOBANLIĞI SANATI EĞİTİMİ
MİKROBİYOLOJİ ÇOBANLIĞI SANATI İLERİ SEVİYE UYGULAMALI EĞİTİMİ
 • Bütüncül Yönetim Eğitimi 3 ana modülden oluşmaktadır. Her modülün yer ve tarihleri farklıdır. Yer ve tarih bilgileri netleştikçe başvuruda bulunanlara bildirilecektir.
 • Eğitim kontenjanı 30 kişiyle sınırlıdır.
 • Giriş eğitimini başarıyla tamamlayanlar, eğitimin ardından Anadolu Meraları ekibinden 2017 yılı içinde toplam 1 saatlik ücretsiz çevrimiçi/telefonla danışmanlık alma hakkı edinirler.
 • Bütüncül Yönetim Giriş Eğitimi'ni almak, Bütüncül Yönetim İleri Düzey Eğitimi'ne katılım için önkoşuldur.
 • Bütüncül Yönetim müfredatının en güncel ve gelişmiş halinin Savory Enstitüsü tarafından tanınan uluslararası sertifikayla akredite eğitmenler tarafından sunulmaktadır.

 

 • Giriş Eğitimi Modülü (İstanbul veya civarı, Kış sonu - Bahar başlangıcı), 4 gün

 

 • Eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır.

Eğitimin içeriği

 • Bütüncül Yönetim nedir? Hangi ilkeler üzerine kuruludur?
 • “Bütüncül Bağlam” nedir, nasıl kurgulanır?
 • “Bütün” nedir, hangi adımlarla oluşturulur?
 • Ekosistemler hangi süreçlerle, nasıl işler?
 • Ekosistemleri etkileyebileceğimiz araçlar ve bunların farklı koşullardaki etkileri nelerdir?
 • Çok bilinmeyenli, yoğun, sıkışık süreçlerde (ekoköy kurmak, çok-çeşitli ziraat, hayvancılık/otlatma, kısıtlı kaynaklarla azami etkin iş planlaması ve takibi, vs...) kısa vadeli ve uzun vadeli kararlar nasıl alınabilir, nasıl uygulanır?
 • Bütüncül Finansal Planlama'nın temel ilkeleri ve yaklaşımı nedir?
 • Bütüncül Arazi Planlaması'nın temel ilkeleri ve yaklaşımı nedir?
 • Bütüncül Otlatma Planı'nın temel ilkeleri ve yaklaşımı nedir?
 • Bütüncül Ekolojik/Biyolojik Gözlemleme'nin temel ilkeleri ve yaklaşımları nedir?

Eğitim sonunda katılımcılar,

 • Bütüncül Yönetim uygulayacakları “Bütün”leri doğru şekilde tanımlayıp belirlemiş,
 • Bütüncül Bağlamları'nı oluşturmuş,
 • 4 ekosistem süreci hakkında temel bilgileri edinmiş,
 • Farklı iklimsel/ekolojik özellikteki arazilerde hangi ekosistem araçlarının hangi sonuçları doğuracağını öğrenmiş,
 • Farklı arazi ve üretim biçemlerinde hangi süreçlerin kullanılıp sonuç alabileceği konusunda bilgi sahibi olmuş,
 • Bütüncül Yönetim'in ana omurgası olan “yeni karar alma algoritmasını” uygulamalı olarak öğrenmiş ve sınamış,
 • Finansal Planlama ve ardından gelen diğer modüllere hazır hale gelmiş olurlar.

 

 • Bütüncül Yönetim İleri Düzey Eğitimi / Finansal Planlama Modülü (İstanbul veya civarı, Bahar başlangıcı), 4 gün

 

 • Eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır.
 • İleri Düzey Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, eğitimin ardından Anadolu Meraları ekibinden 2016 yılı içinde toplam 1 saatlik ücretsiz çevrimiçi/telefonla danışmanlık alma hakkı edinirler.
 • İkinci modül (Finansal Planlama) için ilk modülü almış olmak gerekir.
 • Üçüncü modül için ilk iki modülü almış olmak gerekir.

İşletmeniz, ekolojik yerleşkeniz ya da çiftliğiniz için sürdürülebilir, adil ve bütüncül bir finansal planlamanın baştan sona tüm adımları, detayları ve uygulamalı eğitimi.

 

 • Bütüncül Yönetim İleri Düzey Eğitimi / Otlatma Planlaması, Arazi Planlaması, Ekolojik Gözlem Modülleri (İstanbul civarı veya Çanakkale, Yaz mevsimi), 7 gün.

 

 • Eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır.
 • İleri Düzey Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, eğitimin ardından Anadolu Meraları ekibinden 2016 yılı içinde toplam 1 saatlik ücretsiz çevrimiçi/telefonla danışmanlık alma hakkı edinirler.
 • Üçüncü modül için ilk iki modülü almış olmak gerekir.

Eğitimin içeriği:

 • Farklı mevsimsel/topografik/flora ve toprak koşullarında, sosyal ve ekonomik bağlamınıza uygun bütüncül bir otlatma planı hazırlamanın baştan sona tüm adımları, detayları ve uygulamalı eğitimi...
 • Ziraat (ekim), meyvelik ve bağlık alanlarda toprak verimi nasıl arttırılır, çok-katmanlı, entegre ve verimli tarım nasıl yapılabilir?
 • Bütüncül Yönetim'le hayvan idaresi nasıl yapılır? Yem maliyetlerinin hızla düşmesi ve hayvanların “ekonomik performansı”nın konvansiyonel üretimin üstüne çıkması nasıl sağlanır?
 • Arazinin yıl boyunca ekolojik olarak gözlemlenmesi, veri toplama, verilerin işlenmesi süreçlerinin baştan sona tüm adımları, pratik detaylar, uygulama...
 • Nihai arazi planı nasıl yapılır, kısa vadeden uzun vadeye, ekonomik şartlara uygun ve optimum etkinlikte arazi planlaması yapmanın baştan sona adımları, detayları ve uygulaması.

Tüm bunların yanısıra, sürünüzün eğitiminden açık alanda pratik ve düşük maliyetli su sistemlerine, yenilenebilir ot miktarını gözle ölçmekten elektrikli çit kurumunun pratik detaylarına, araç-gereç kullanımı/üretiminden ekonomik fizibiliteye kadar sahada karşılaşılan sorunlara ve olanaklara yönelik ucuz/yaratıcı ve etkin çözümler ve Anadolu Meraları'nın mevcut deneyimi de paylaşılacak.

(İstanbul veya civarı, Şubat ayı), 2 gün

Eğitimin içeriği

 • Bu eğitimde insan-insandışı doğa ilişkisi ve özellikle tarım ve arazi yönetimi özelinde somut ekolojik, ekonomik ve toplumsal süreç ve dinamiklerini irdeleyeceğiz.
 • Amacımızı şöyle tanımlıyoruz: “Tarım, gıda ve arazi yönetimi özelinde bugünün sistem ve paradigmasının somut bir “durum tespitini” yapmak; onarıcı Tarım ve dahil olduğu yeni paradigmayı ve bunun arkaplanını tartışmak ”
 • Katılımcıların,
  • Kırsal yaşam ve tarımsal üretimle, gıda, enerji ve makro-ekonomi bağlamında mevcut sistemin temel sorunları
  • “Yeni paradigma”nın temel farklarıyla getirdiği çözüm önerileri,
  • Tarımsal üretimin ekonomik ve ekolojik yapısı,
  • Etik bir tarım anlayışının temel öğeleri,
  • Toplumsal örgütlenmenin temel dayanak noktaları ve benzer konularda genel bir çerçeve oturtmalarını hedefliyoruz

(İstanbul yakınları, Mart ayı), 3 gün

 • Eğitim kontenjanı 20 kişi ile sınırlıdır.

Eğitimin içeriği

 • Topluluk destekli bahçecilik, kent çeperindeki köylerde üretim, şehir bahçeciliği örnekleri
 • Kutu sistemi gibi ürünleri tüketicilere ulaştıran sistemler hakkında bilgiler
 • Bahçecilik uygulaması
  • Tohumdan nasıl fide yapılır?
  • Toprak nasıl hazırlanır?
  • Toprakta ne, nasıl ekilir?
  • Sulama, çapalama, bitki bakımı gibi konularda uygulamalar

(İstanbul yakınları, Bahar veya Yaz dönemi), 5 gün

 • Eğitim kontenjanı 17 kişi ile sınırlıdır.

Eğitimin içeriği

Dengeli ve çeşitliliğe sahip bir “Toprak Gıda Ağı” sayesinde araziniz/bahçenizin, bitkisel üretimi, hastalıklara karşı direnci, besin tutma ve dönüşümü etkinliği, su tutma kapasitesi, toprak stabilizasyonu, istenmeyen/ardıllığı düşük otların azalım hızı, toprağa karbon gömme kapasite ve hızı, toksik madde yokedim kapasitesi artar ve güçlenir.

Artık sık sık duyduğumuz Soil Food Web (Toprak Gıda Ağı), toprak mikrobiyolojisi, Kompost çayı ve toprak mikroskopisi konuları üzerine düzenlediğimiz bu eğitimin sonunda,

 • Toprak Gıda Ağı'nın nasıl çalıştığını anlayacak,
 • Yüksek kaliteli kompost, kompost özütü ve kompost çayı yapımının temel süreçlerini arazide uygulayarak öğrenecek,
 • Toprağı canlandıran bu uygulamaların doğru zamanda ve doğru şekilde uygulanmasını pratik ederek deneyimleyecek,
 • Mikroskop eğitimiyle Toprak Gıda Ağı'nı oluşturan unsurlarının ve hazırladığınız kompost özütlerinin analizini yaparak doğru uygulamalar yapma yetisini kazanacak,
 • Bahçeniz ve arazinizden getirdiğiniz toprak örneklerini eğitmen eşliğinde gözlemleyip ihtiyaçlarınızı anlayabileceksiniz.

(İstanbul yakınları, Bahar veya Yaz dönemi), 5 gün

 • Eğitim kontenjanı 15 kişi ile sınırlıdır.
 • Katılımcıların toprak mikrobiyolojisi konusunda temel bilgilere sahip olmak gerekmektedir.

Eğitimin içeriği

Microbiyoloji Çobanlığı Sanatı Eğitiminde değinilen konuların uygulamaları