Çanakkale Biga’da toplam 200 dekarın üstüne çıkan bir alanda Bütüncül Yönetim yapan Anadolu Meraları'nın Uygulama Arazisi, Anadolu Meraları’nın eğitimlerine altyapı ve ev sahipliği yapar ve tüm ekip üyeleri için umut dolu bir deneyim kaynağıdır.

2014 Nisan’ında küçük bir koyun sürüsü ile sahada ilk faaliyetine başlayan Uygulama Arazisi, sureç içinde SafiMera süt keçiciliği, mobil kümeslerle et ve yumurta tavukçuluğu, SafiMera sığır, tek yıllık ekim, savan tipi meyvecili/meracılık, arıcılık gibi farklı üretim alanlarında etkin oldu.

Uygulama arazisinin varlık sebebi, onarıcı tarıma mümkün olan her açıdan yaklaşarak yenilikçi yöntemler denemek, yaratmak ve bu deneyimlerini paylaşarak da örnek teşkil etmek. Bu anlamda Uygulama Arazisi aynı zamanda bir AR-GE merkezi görevi de üstleniyor.

2018 yılından itibaren uygulama arazisi sayısını arttırmayı hedefleyen Anadolu Meraları, Onarıcı Tarım uygulamaları yapmanın yanısıra katma-değerli ürün işlemeden zanaate, teknolojik çözüm üretiminden belgeleme çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede destek, eğitim ve kuluçka görevi görecek OTAĞ (Onarıcı Tarım Akademileri Ağı) modelini de öncelikle Uygulama Arazisi – Biga’da uyguluyor.

Anadolu Meraları koyunları ve kara sığırları Uygulama Arazisi'nde. Kaynak: Anadolu Meraları Uygulama Arazisi