Kimlerin Başvurması Bekleniyor?
Kimlerin başvurması beklenmiyor?
Nasıl başvurulur?
 • Onarıcı tarım dahilinde toprak-temelli üretim yapmak isteyenler,
 • Kırsalda adil, onarıcı, besleyici bir yaşam kurmanın adımlarını atmaya niyetli olanlar,
 • Halihazırda deneme amaçlı yaptığı üretimi çeşitlendirmek ve/veya güçlendir- mek isteyenler,
 • Planladıkları kırsal yaşam ve üretim öncesi tecrübe edinmek isteyenler.
 • Kırsal yaşamda ve üretimde gönüllülük yapmak isteyenler,
 • Sadece teorik eğitim(ler) almayı düşünenler.

1) Şu bağlantıdan ulaşabileceğiniz ön başvuru formu 15 Aralık’a kadar doldurulur.
2) Önbaşvuruyu geçen adaylarla 20 Aralık’ta iletişime geçilir ve bu adaylar, OTAĞ – Biga’da, Ocak ayının bir haftasonunda gerçekleştirilecek olan “OTAĞ tanışma toplantısına”na davet edilir.
3) Tanışma toplantısında arazi ve bölge gösterilir/tanıtılır, davetli adayların sorularına cevap verilir, tanışılır, sohbet edilir.
4) OTAĞ toplaşmasına katılanlar arasın- dan dileyenler, 28 Şubat’a kadar OTAĞ girişimcisi olmak üzere başvurur. Bu başvuruda gerçekleştirmek istedikleri üretim/girişim, düşündükleri ölçek ve üretim biçemleriyle, OTAĞ – Biga’dan talep ettikleri hizmetler/altyapı ve bunun karşılığında önerdikleri karşılıklar hakkında “çerçeve önerilerini” paylaşırlar.
5) OTAĞ’dan olumlu cevap gelmesi durumunda, 1.000 TL/girişim tutarındaki giriş ücretini ödeyerek sisteme “girişimci adayı” olarak girmiş olurlar. Girişimlerinin ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutlarını tasarlama ve hazırlıklara başlama sürecinde OTAĞ’dan 12 saatlik danışmanlık hizmeti almaya başlarlar.
6) Girişimlerinin talep ettiği hizmet, destek ve kaynaklar ölçüsünde son haline getirdikleri teklif üzerinde anlaşıldıktan sonra girişimlerine başlarlar.
Uygun başvuruların sayısının OTAĞ-Biga’nın kapasitesinin üzerinde olması halinde aşağıdaki özelliklere sahip kişilere, başvurularının uygunluğu durumunda, öncelik verilir:

 • Daha önce Anadolu Meraları eğitimlerine katılmış kişiler,
 • 35 yaşından genç kişiler,
 • Kadınlar
 • Yaşam alanlarından zorunlu göçe maruz kalmış kişiler ve mülteciler
 • Anadolu Meraları’nın stratejik partnerleri ve Anadolu Meraları ailesi üyeleri tarafından refere edilen kişiler