Bütüncül Yönetim ve Bütüncül Planlı Otlatma hakkında makale ve yazılara bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Savory Enstitüsü’nden George Monbiot’ya cevap – Neden Bütüncül Yönetim? – tıklayabilirsiniz.


Durukan Dudu, “Time for Regeneration”, Heinrich Boell Foundation International, ‘Resource Equity in a Finite World’ Konferansı, Sonbahar 2013

http://anadolumera.com/time-for-regeneration/


Durukan Dudu, “Meralar – Hayat Çayırları” Yeşil Atlas

http://anadolumera.com/wp-content/uploads/2016/09/Meralar-Hayat-Çayırları.pdf