Savory Enstitüsü’nden George Monbiot’ya cevap – Neden Bütüncül Yönetim? – tıklayabilirsiniz.


Durukan Dudu, “Time for Regeneration”, Heinrich Boell Foundation International, ‘Resource Equity in a Finite World’ Konferansı, Sonbahar 2013

http://anadolumera.com/time-for-regeneration/


Durukan Dudu, “Meralar – Hayat Çayırları” Yeşil Atlas