Anadolu Meraları eğitimlerine katılmış “aile” üyemiz Deniz Yemişçi’nin, Anadolu Meraları’nın koordinasyon ve desteğiyle kaleme aldığı araştırmasını tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu araştırmanın, konvansiyonel/tahıl ağırlıklı hayvancılık ürünleriyle, safimera (sadece otla beslenen) hayvancılık ürünlerinin karşılaştırmasını yapmasını oldukça önemli buluyoruz. Çünkü üretim yöntemleri değiştikçe gıdanın insan sağlığını etkileme biçimleri de değişiyor. Bu değişimi geniş bir yelpazede ele alan Deniz Yemişçi’ye emekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Adil, besleyici, onarıcı gıda için çabalarımıza SafiMera Gıda Ekosistemi’ne dahil olarak SAFİMERA ‘ya katılın.

  YAZAR HAKKINDA

           Deniz Yemişçi  İyigüngör  İzmir de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde lisansını, Hacettepe ve Oxford Brookes Üniversitesitelerinde yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılından bu yana sürdürdüğü klinik beslenme danışmanlığında en sık karşılaştığı şikâyetler; sindirim problemleri ve besleyici gıdaya duyulan özlem oldu. Kendisi de bu konu üzerinde yoğunlaştı. Konuya çözüm getirebilmek için sorunun kaynağına inerek, toprağın-ekosistemin beslenme üzerindeki etkisini araştırmaya başladı. Anadolu Meraları ile yolu, bu ekolojik farkındalığı geliştirmek için yöneldiği eğitimler sayesinde kesişti.  Toprağın mikrobiyolojik çeşitliliği hem sağlıklı gıdanın hem de sağlıklı sindirim sisteminin anahtarı olduğu için bu konuda derinleşti. Anadolu Meraları’nda “Mikrobiyoloji Çobanlığı” eğitimini tamamladı. Şimdi ise, Ege Üniversitesi Toprak bilimi bölümünden aldığı yüksek lisans dersleriyle  konusunda akademik olarak ilerlemekte ve sürdürülebilir beslenme hakkında çalışmalarına devam etmektedir.