Anadolu Meraları kurucuları Durukan Dudu ve Volkan Büyükgüngör, sonbahar döneminde Savory Enstitüsü tarafından yapılan sınavın ardından “Saha Uzmanı” (Field Professional) olmaya hak kazandılar.

Saha Uzmanı, Savory Enstitüsü’nün Bütüncül Yönetim uzmanları için küresel çapta uyguladığı akreditasyon sisteminde en yüksek bireysel ünvana karşılık geliyor.

Durukan Dudu ve Volkan Büyükgüngör, Avrupa ve Asya kıtalarında bu ünvana sahip olan ilk iki kişi oldu.


Yıllar süren ve sancılı bilinçlendirme çabalarının sonunda iklim değişikliğinin bir hikaye olmadığını, ve tetikleyicisinin de atmosferdeki başta karbondioksit olmak üzere sera gazları olduğunu kabul eden bir dünyada yaşıyoruz artık. Ya da en azından inkar edenlere ‘cahil’, ‘kötü niyetli’ gibi yakıştırmaların yapıldığı bir dünyada. Bir sonraki aşama ise bu durum karşısında yapabileceklerimizin konuşulması, tartışılması, karşılaştırılması, ve en önemlisi yapılması.