Anadolu Meraları, kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, bu amaçlara yönelik kullanacağı araçları, çalışma alanlarını, genişleteceği kaynak tabanlarını ve kaldıraç noktalarını Bütüncül Yönetim'in karar alma çerçevesi olan “Bütün ve Bağlam” algoritmasıyla belirler ve sürekli günceller.

 • Türkiye başta olmak üzere  dünyada; “sürdürülebilir”in ötesinde ekolojik, ekonomik ve toplumsal olarak onarıcı tarımın hem anlayış olarak yerleşmesi, hem de somut olarak yaygınlaşmasına hizmet etmek,
 • Gıda üretim ve paylaşım sürecinin günümüzdeki anonim, kalitesiz, besleyicilikten uzak hatta zararlı, indirgemeci ve adaletsiz boyutlarını bir bütün olarak dönüştürmek; yenilikçi, özgün ve somut gıda ağlarına önderlik yapmak ve hizmet etmek,
 • Tarımı iklim değişikliği, toprak bozunumu ve ekosistem tahribatının en önemli  nedeni olmaktan çıkarıp, İklim Değişikliği'yle mücadele ve uyum, toprak yaratımı ve ekosistem onarımının en güçlü ve bereketli aracı haline getirmek,
 •  Yeni-nesil, çok-boyutlu, etik ve “bütüncül” çiftçilerin toplumsal, ekonomik ve ekolojik dönüşüm sürecinin önemli bir aktörü olmaları için somut mekanizma ve modelleri oluşturup uygulamak,
 • Gıda, beslenme ve sağlık üçgeninde kamuoyunu en güncel tartışmalar, bulgular ve yeniliklerle desteklemek; gıdanın kaynağı ve yöntemi boyutunda bilgiye erişimi yeniden tesis ederek tüketiciden “türeticiye” geçiş sürecine destek olmak,
 • Gıdayı üretenleri yenilikçi, kanıtlanmış, düşük maliyetli, çiftçinin yaşam kalitesini ve kazancını arttıran, ve tarım arazilerini onarıcı yöntemlerle beslemek, desteklemek.
 • 1

  2014'ün 2. yarısı

  Akredite eğitimlerimiz başladı ve Allan Savory’yi Türkiye’de ağırladık.

 • 2

  2015'in 1. yarısı

  Konya Sarayönü Projesi’yle büyük alanda Bütüncül Yönetim Uygulama Projelerimize başladık.

 • 3

  2015'in 2. yarısı

  Çok katmanlı ve boyutlu özelliklere sahip Uygulama Arazisi yapısal anlamda rayına oturdu.

 • 4

  2016'nın 2. yarısı

  “SafiMera” isimli katılımcı garanti markamızı kurduk.

Anadolu Mera'nın Başardıkları ve Hedefleri

Başardıklarımız
Hedeflerimiz
 • 2014 yılında Savory Enstitüsü resmi gözesi olma,
 • 2014’ün ikinci çeyreğinde, Anadolu Meraları’nın uygulamalı eğitim arazisinde Bütüncül Yönetim ilkeleriyle ve Bütüncül Planlı Otlatmaya başlama,
 • 2014 yılında, Bütüncül Yönetim’in kurucusu Allan Savory’yi Türkiye’de ağırlama,
 • 2015’in ilk çeyreğinde orta/büyük ölçekli bir arazide Bütüncül Yönetim ve Bütüncül Planlı Otlatma uygulamalarına başlama,
 • 2015 yılında ilk tanıtım belgesel(ler)ini hazırlayıp sunma,
 • 2016’nın başı itibariyle Anadolu’da toplam 200 dekar alanda (Yakında çok daha fazla alanda) Bütüncül Yönetim ve Bütüncül Otlatma yapma,
 • 2016’nın başı itibariyle, Anadolu Meraları bünyesinde akredite olmuş 3 arazi yöneticisini istihdam etme,
 • 2016’nın başı itibariyle, 10 genç bireyin kırsalda yeni nesil Bütüncül çiftçi olmasına destek olma,
 • 2016 yılı itibariyle Toprak Mikrobiyolojisi konusunda ileri düzey eğitim düzenleme,
 • 2016 yılında, Uygulama Arazisi'nde çok-katmanlı tarım uygulamalarına başlama,
 • 2016 yılının ikinci yarısında, üreticiyle tüketiciyi “gıda ağları” içinde buluşturan özgün ve yenilikçi bir sistemi oluşturup uygulamaya sokma,
 • 2017 yılında, havza temelli ve kapsamlı bir kamu/uluslararası tarım projesinde aktif paydaş olma,
 • 2017 yılında, Türkiye'nin ilk “arazi yönetimi amaçlı hayvancılık uygulamasını” gerçekleştirme
  hedeflerimiz var.