Anadolu Meraları Uygulama Arazisi

2014-2015 yılındaki 1 yıllık veriler

0

Üst Topraktaki (0-30 cm) Organik Madde Artış YÜZDESİ (%1.75'ten %2.37'ye)

0

90 cm derinlikte ortalama organik madde Artış YÜZDESİ (%1.07'den %1.48'e)

0

Dekar başına (organik madde halinde) gömülen karbondioksit (TON olarak)